فروش شرکت در همدان

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود در همدان   مدت فعالیت شرکت در شرکتهای مسئولیت محدود نامحدود می باشد اما بسته به شرایط و درخواست شرکا میتوان برای فعالیت مدت تعیین کرد   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در …

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند

موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند در همدان موضوع شرکت عبارت است از فعالیتی که شرکت به آن اشتغال داشته و برای آن منظور به ثبت رسیده است. با توجه به ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل شده است. …

موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند ادامه »

شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود

شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود در همدان مطابق قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان آورده خود در شرکت مسئول قروض …

شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

حداقل تعداد اعضا جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

حداقل تعداد اعضا جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در همدان آیا یک نفر به تنهایی می تواند شرکت با مسئولیت محدود ثبت نماید؟   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت …

حداقل تعداد اعضا جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

شرکت با مسئولیت محدود تک مدیره

شرکت با مسئولیت محدود تک مدیره در همدان     گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت …

شرکت با مسئولیت محدود تک مدیره ادامه »

سرمایه و سهم الشرکه (سهام) در شرکت با مسئولیت محدود

سرمایه و سهم الشرکه (سهام) در شرکت با مسئولیت محدود در همدان علی القاعده سرمایه شرکت باید با رویه شرکت، موضوع فعالیت و حجم فعالیت شرکت مطابقت داشته باشد و به گونه ای تعیین شود که قادر به اجرای موضوع شرکت و آغاز فعالیت باشد لیکن قانون خاصی در این زمینه تعیین نشده و در …

سرمایه و سهم الشرکه (سهام) در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

اعتبار شرکت با مسئولیت محدود

اعتبار شرکت با مسئولیت محدود در همدان   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص …

اعتبار شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

میزان تعهد شرکا (سهامداران) در شرکت با مسئولیت محدود

میزان تعهد شرکا (سهامداران) در شرکت با مسئولیت محدود در همدان   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، …

میزان تعهد شرکا (سهامداران) در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در همدان چه کسانی نمی توانند عضو هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود باشند؟ شرایط مدیران در شرکت با مسئولیت محدود در همدان اشخاص حقوقی به عنوان مدیران شرکت با مسئولیت محدود در همدان آیا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود باید از شرکا (سهامداران) انتخاب شود؟ شرکت …

هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در همدان   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در …

حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »