هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در همدان
چه کسانی نمی توانند عضو هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود باشند؟
شرایط مدیران در شرکت با مسئولیت محدود در همدان
اشخاص حقوقی به عنوان مدیران شرکت با مسئولیت محدود در همدان
آیا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود باید از شرکا (سهامداران) انتخاب شود؟

شرکت با مسئولیت محدود توسط یک یا چند نفر مدیر اداره می شود. مدیر یا مدیران می توانند موظف یا غیر موظف بوده، از بین شرکا یا خارج از شرکا و برای مدت زمان محدود یا نامحدود انتخاب شده باشند. (ماده 104)

مدیران شرکت با مسئولیت محدود برای مدت نا محدود مشخص می شوند لیکن می توان در اساس نامه رویه دیگری مقرر نمود.
مدیران شرکت کلیه اختیارت لازمه را برای اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساس نامه حدود اختیارات مقرر شده باشد. هر محدودیتی که در اساسنامه ذکر نشده باشد باطل و کان لم یکن تلقی خواهد گردید. (ماده 105)

اگر در اساسنامه در خصوص تصمیم گیری در شرکت موضوعی مقرر شده باشد نافذ است لیکن در غیر این صورت تصمیمات شرکت با نظر موافق حداقل نصف صاحبان سرمایه شرکت قابل اجرا است. در صورتی که این اکثریت در مرحله نخست حاصل نشود، باید مجدد تمام شرکا دعوت شوند و موضوع به رای گذاشته شود. در این مرحله تصمیمات بر اساس رای اکثر شرکا مصوب می گردد حتی اگر این اکثریت، صاحب کمتر از نصف سرمایه شرکت باشند. (ماده 106)

هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه ای که در شرکت سهیم است، حق رای دارد مگر اینکه در اساسنامه خلاف آن ذکر شده باشد.(ماده 107)
اگر در اساسنامه راجع به نحوه تقسیم سود و زیان مقرراتی مقرر شده باشد،روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اما اگر ذکر نشده باشد، هر شریک به نسبت سهم الشرکه خود در سود و زیان شرکت سهیم است. (ماده 108)

مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی خلاف واقع منافع موهومی را بین شرکا تقسیم نمایند کلاه بردار محسوب میشوند. (ماده 115)

در صورت موافقت اکثریت عددی شرکا که صاحبان حداقل سه چهارم سرمایه نیز باشند، میتوان مواد اساسنامه را تغییر داد مگر اینکه در اساسنامه در این خصوص رویه دیگری ذکر شده باشد. (ماده 111)

در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به زیاد نمودن سهم الشرکه خود کند. (ماده 112) به بیان دیگر شرکت در افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود اختیاری است.

رعایت قانون تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود الزامی است. طبق این قانون، هر سال حداقل یک بیستم از سود خالص شرکت باید به عنوان سرمایه احتیاطی کنار گذاشته شود. اگر سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، اختصاص این مبلغ اختیاری خواهد بود.

 

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان