شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود

شرکا (سهامداران) حقیقی و حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود در همدان

مطابق قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان آورده خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. (ماده 94)

بنا بر این شرکت به معنای شراکت و شریک شدن بوده و وقتی معنا پیدا می کند که حداقل پای ۲ نفر شریک در میان باشد. قانونگذار در خصوص حداکثر تعداد شرکای این نوع شرکت سخنی به میان نیاورده است.

شرکاء می توانند با هم نسبت خانوادگی و فامیلی داشته باشند و قوانین و مقررات خاصی در این خصوص ذکر نشده است.

مدیران (اعضای هیات مدیره) در شرکت های با مسئولیت محدود، باید 18 سال تمام سن داشته باشند و برای مابقی اعضا الزامی وجود ندارد. در حالت عادی اداره شرکت با مسئولیت محدود توسط حداقل دو نفر و در شرکت های با مسئولیت محدود تک مدیره ، اداره امور شرکت توسط یک نفر مدیر انجام می گیرد. با توجه به اینکه در این نوع شرکت مدیران می توانند خارج از شرکا انتخاب شوند، کارکنان دولت، افراد کمتر از 18 سال و همچنین افرادی که دارای سابقه کیفری هستند، می توانند در شرکت دارای سهم الشرکه باشند لیکن نمی توانند جزو اعضای هیات مدیره باشند.

شخصیت حقوقی (موسسات و شرکت های ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها) میتوانند در شرکت با مسئولیت محدود شریک باشند و در صورتیکه شرکا و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند، معرفی نامه نمایندگان و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات یا تاسیس آن شخصیت حقوقی الزامی است.

اتباع بیگانه و کلیه افراد حقیقی و حقوقی خارجی می توانند با ارائه اصل و ترجمه مدارک شناسایی مربوطه و دریافت کد فراگیر به عنوان شریک و یا مدیر در شرکت مسئولیت محدود فعالیت نمایند.

انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. کارکنان دولت، هر یک از شرکا و یا افراد ثالث می توانند به عنوان بازرس شرکت معرفی شوند.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان