موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند

موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود – موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند در همدان

موضوع شرکت عبارت است از فعالیتی که شرکت به آن اشتغال داشته و برای آن منظور به ثبت رسیده است.
با توجه به ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل شده است. بنابر این صراحتا برداشت می شود در موضوع شرکت با مسئولیت محدود حتما بایستی امور تجارتی در نظر گرفته شود.

در بسیاری از شرکت ها عناوینی از قبیل موارد زیر بعنوان موضوع فعالیت ذکر می گردد در حالی که هیچیک از این موارد موضوع فعالیت و موضوع اشتغال شرکت نمی باشد:

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در مناقصه و مزایده و …

باید توجه داشت هر شخص حقوقی فارغ از اینکه در موضوع فعالیت خود چنین عباراتی قید نموده باشد یا ننموده باشد، حق شرکت در نمایشگاه، اخذ نمایندگی و امور اینچننی را دارد و ذکر این گونه موارد امتیازی به شرکت اضافه نمی نماید.

جهت اطلاع از آخرین بخشنامه اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص موضوعاتی که جهت ثبت تاسیس نیاز به مجوز دارند اینجا کلیک کنید.

 

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان