دفاتر ثبت شرکت در همدان

موعد برگزاری مجمع عمومی عادی در شرکت با مسئولیت محدود

موعد برگزاری مجمع عمومی عادی در شرکت با مسئولیت محدود در همدان   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان …

موعد برگزاری مجمع عمومی عادی در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

نحوه اتخاذ تصمیم در غیاب شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) در شرکت با مسئولیت محدود در همدان، آیا لازم است تمام شرکا در مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود حاضر باشند؟  نحوه اتخاذ تصمیم در غیاب شرکا در شرکت با مسئولیت محدود در همدان چگونه است؟   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین …

نحوه اتخاذ تصمیم در غیاب شرکا در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

حد نصاب آرا جهت تصویب تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود

رای گیری و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی شرکت های با مسئولیت محدود در همدان حد نصاب آرا جهت تصویب تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود در همدان   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند …

حد نصاب آرا جهت تصویب تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

انتخاب مدیران و بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

انتخاب مدیران و بازرس در شرکت با مسئولیت محدود در همدان، تغییر مدیران در شرکت با مسئولیت محدود در همدان، تغییر هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در همدان، تمدید مدیران در شرکت با مسئولیت محدود در همدان، تمدید هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود، تغییر بازرس در شرکت با مسئولیت محدود در …

انتخاب مدیران و بازرس در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

حق امضا در شرکت های با مسئولیت محدود

تعیین حق امضا در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان با توجه به مفاد اساسنامه شرکت توسط هیات مدیره یا مجمع عمومی تعیین شده و کاملا در اختیار مدیران شرکت می باشد. در شرکت های با مسئولیت محدود حق امضا را میتوان با توجه به شرایط و مقتضیات شرکت، بر عهده مدیرعامل، اعضای هیات …

حق امضا در شرکت های با مسئولیت محدود ادامه »

در صورت فوت مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود چه باید کرد؟

در صورت فوت مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در همدان چه باید کرد؟   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان …

در صورت فوت مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود چه باید کرد؟ ادامه »

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان تغییر مفاد اساسنامه در شرکت های با مسئولیت محدود در مجمع عمومی فوق العاده انجام می گردد.   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت …

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود ادامه »

موعد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود

موعد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود در همدان بدون محدودیت زمانی در تمام طول سال می باشد. هر زمان که نیاز به تغییر مواد اساسنامه باشد، تغییرات مد نظر طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده قابل انجام است.   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی …

موعد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود

تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود در همدان امکان پذیر است. نکات ارائه شده در قسمت تعیین نام برای تغییر نام شرکت نیز صادق و لازم الرعایه می باشد. جهت تغییر نام طی یک صورتجلسه مجمع عمومیبا رعایت موارد ذکر شده پنج نام پیشنهادی به ترتیب اولویت به اداره ثبت شرکت ها اعلام می …

تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

تغییر نشانی محل فعالیت شرکت با مسئولیت محدود در همدان مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود در همدان جهت تغییر نشانی محل فعالیت شرکت (مرکز اصلی شرکت) با مسئولیت محدود در همدان علاوه بر اعلام کد پستی محل فعالیت جدید سایر اطلاعات عمومی شرکت مورد نیاز است. برای این اقدام با توجه …

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود ادامه »