تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود

تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود در همدان امکان پذیر است. نکات ارائه شده در قسمت تعیین نام برای تغییر نام شرکت نیز صادق و لازم الرعایه می باشد. جهت تغییر نام طی یک صورتجلسه مجمع عمومیبا رعایت موارد ذکر شده پنج نام پیشنهادی به ترتیب اولویت به اداره ثبت شرکت ها اعلام می گردد. پس از بررسی کارشناس تعیین نام در صورت مطابقت اسامی مورد درخواست، تغییر نام ثبت شده و مراتب باید در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان