موعد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود

موعد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود در همدان بدون محدودیت زمانی در تمام طول سال می باشد. هر زمان که نیاز به تغییر مواد اساسنامه باشد، تغییرات مد نظر طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده قابل انجام است.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان