تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

تغییر نشانی محل فعالیت شرکت با مسئولیت محدود در همدان
مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود در همدان

جهت تغییر نشانی محل فعالیت شرکت (مرکز اصلی شرکت) با مسئولیت محدود در همدان علاوه بر اعلام کد پستی محل فعالیت جدید سایر اطلاعات عمومی شرکت مورد نیاز است. برای این اقدام با توجه به اساسنامه شرکت، ممکن است اطلاعات متفاوتی از جمله لیست مدیران، سهامداران و میزان سهام هر یک از سهامداران مورد نیاز باشد.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان