هیات نظار در شرکت مسئولیت محدود

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود در همدان آیا انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود الزامی است؟ آیا میتوان برای شرکت با مسئولیت محدود بازرس انتخاب کرد؟ انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. کارکنان دولت، هر یک از شرکا و یا افراد ثالث می توانند به عنوان بازرس شرکت معرفی شوند. …

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود

هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود : هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار باشد (109). انتخاب هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود: این هیأت را مجمع عمومی شرکاء ‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور …

هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »