چه مواردی در روزنامه کثیر الانتشار منتشر می گردد؟ تغییراتی که باید در روزنامه کثیرالانتشار چاپ کرد

درج آگهی های ثبت شرکت در روزنامه های کثیر الانتشار در همدان

منظور از روزنامه های کثیرالانتشار نشریات چاپی صحافی نشده ای است که در قطع روزنامه به صورت سراسری، استانی یا محلی با هر تیراژی به صورت روزانه یا غیر آن به صورت مرتب منتشر می شود و لیست آنها در وبسایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ملاحظه است. روزنامه کثیرالانتشار وسیله سنتی اطلاع رسانی در جامعه می باشد که امروزه با گسترش شبکه های اطلاع رسانی مانند پایگاه مناقصات و روش های اطلاع رسانی بهتر مانند پیامک و غیره در اکثر کشورها رو به افول است .
جهت درج آگهی های شرکت، برای شرکت با مسئولیت محدود، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار خاص الزامی نیست. در صورتی که شرکا روزنامه خاصی را جهت درج آگهی های شرکت تعیین نکرده باشند، آگهی های شرکت می تواند در هر روزنامه ای منتشر گردد در حالی که در اساسنامه شرکت های سهامی باید روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد، تعیین شده باشد.
در صورتی که روال خاصی در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود مقرر نشده باشد، در مواقع زیر درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار الزامی است:
هزینه های چاپ و نشر از یک سو و توسعه الکترونیک و سهولت دسترسی جامعه به اینترنت و سایر رسانه ها از سوی دیگر، هر روزه از محبوبیت روزنامه های کثیر الانتشار کاسته و رغبت عمومی جامعه به خرید و مطالعه روزنامه کاهش یافته است. در یک برهه زمانی از اواخر سال 1397 تا اوایل سال 1399 درج کلیه تصمیمات در خصوص تاسیس، تغییرات و انحلال شرکت ها که در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد، در روزنامه های کثیرالانتشار الزامی شد و با توجه به اینکه این اقدام باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی ایران وارد می نمود در حال حاضر الزامی نمی باشد.
در صورتی که تمام شرکا در مجامع و یا جلسات هیات مدیره حضور نداشته باشند، دعوت برای جلسه توسط ارسال دعوتنامه کتبی (اظهارنامه قانونی توصیه می گردد) و یا یک نوبت درج آگهی دعوت، حداقل 10 و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری جلسات الزامی است.
در صورت تغییر شرکت با مسئولیت محدود به نوع دیگری از شرکت مانند سهامی یا تضامنی، موضوع باید در روزنامه کثیر الانتشار درج گردد.
قانون گذار در خصوص صفحه درج آگهی الزامی مقرر ننموده است و در هر صفحه از روزنامه میتوان نسبت به درج آگهی اقدام نمود لیکن درج آگهی در بخش نیازمندی روزنامه با اینکه از نظر قانون منعی ندارد توصیه نمی شود چرا که انتشار این بخش در یک یا نهایتا چند شهر انجام می گردد.
دعوت از شرکا جهت افزایش سرمایه شرکت و پرداخت سرمایه تعهدی، مزایده سهام، انتشار اوراق قرضه و پذیره نویسی در شرکت های با مسئولیت محدود با درج اگهی در روزنامه کثیر الانتشار انجام می گردد.

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان