انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود در همدان

شرکت با مسئولیت محدود در موارد زیر منحل می شود:

در صورتی که شرکت برای مقصود خاصی تشکیل شده باشد و آن مقصود محقق شده و یا انجام آن غیر ممکن گردد. (فقره 1 ماده 93 قانون تجارت)

در صورتی که شرکت برای مدت زمان مشخصی تشکیل شده باشد و مدت مشخص شده منقضی گردد. (فقره 2 ماده 93 قانون تجارت)

در صورت ورشکستگی شرکت (فقره 3 ماده 93 قانون تجارت)

در صورتی که عده ای از شرکا که صاحبان بیش از نصف سرمایه شرکت هستند، تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. (این مطلب در خصوص اکثریت عددی شرکا صادق نیست یعنی در صورتی که یکی از شرکا صاحب 51 درصد سرمایه شرکت باشد و تصمیم به انحلال بگیرد مخالفت الباقی شرکا هرچند تعداد آنها بسیار زیاد باشد مانع انحلال شرکت نمی گردد.)

درصورتی که به واسطه ضررهای وارده به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد، یک یا چند نفر از شرکا می توانند تقاضای انحلال را مطرح نمایند. سایر شرکا می توانند سهم الشرکه ای که در صورت انحلال شرکت به این شریک یا شرکا تعلق میگیرد پرداخت نموده، انها را از شرکت خارج نمایند. در غیر این صورت تقاضای انحلال باید در محکمه طرح شده در صورت موجه بودن دلایل از نظر محکمه شرکت منحل می گردد.

اگر در اسانامه پیش بینی شده باشد، در صورت فوت یکی از شرکا شرکت منحل می گردد.

در سایر مواردی که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، شرکت منحل اعلام می گردد.

تذکر مهم: پس از ثبت صورتجلسه انحلال در اداره ثبت شرکت ها باید انحلال شرکت به اداره دارایی اعلام گردد. این منظور با مراجعه به اداره دارایی مربوطه و تکمیل فرم اظهارنامه انحلال به صورت کاغذی انجام می گردد.

 

“گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان”