وضعیت سهم الشرکه (سهام) بعد از فوت در شرکت با مسئولیت محدود

نقل انتقال سهم الشرکه قهری در همدان – نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا فوت شده پس از انجام تشریفات انحصار وراثت و پرداخت مالیات بر ارث (فرم 19 دارایی) به وراث متوفی امکان پذیر است. نقل و انتقال سهام متوفا در همدان

 

“گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان”