موعد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود

موعد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود در همدان بدون محدودیت زمانی در تمام طول سال می باشد. هر زمان که نیاز به تغییر مواد اساسنامه باشد، تغییرات مد نظر طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده قابل انجام است.   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی …

موعد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »