مالیات شرکت در همدان

مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود

مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان: هر گونه سودآوری در شرکت های با مسئولیت محدود مشمول مالیات بر درامد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مدیران شرکت ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی در اداره دارایی و اخذ کد اقتصادی می باشند. در کل مالیات بر اساس سود خالص سالیانه شرکت …

مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود ادامه »

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی جهت شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی جهت شرکت با مسئولیت محدود در همدان   گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی …

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی جهت شرکت با مسئولیت محدود ادامه »