مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود

مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان:

هر گونه سودآوری در شرکت های با مسئولیت محدود مشمول مالیات بر درامد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مدیران شرکت ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی در اداره دارایی و اخذ کد اقتصادی می باشند.
در کل مالیات بر اساس سود خالص سالیانه شرکت ها تعیین می شود و نوع شرکت در میزان مالیات متعلقه به آن تاثیر گذار نمی باشد. به عنوان مثال شرکت های تولیدی فارغ از اینکه تعاونی باشند یا سهامی یا مسئولیت محدود از برخی معافیت های خاص مثلا در زمینه حقوق و عوارض گمرکی برخوردارند اما در خصوص سود خالص سالیانه شرکت، موظف به پرداخت مالیات هستند.

نوع شرکت تاثیری در محاسبه و پرداخت مالیات ندارد .

مالیات هرشرکت بستگی به عملکرد مالی آن شرکت طی یک دوره مالی دارد و باتوجه به سودخالص شرکت که با بررسی دفاتر پلمب محاسبه می گردد میزان مالیات شرکت مشخص می شود.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان