سرمایه و سهم الشرکه (سهام) در شرکت با مسئولیت محدود

سرمایه و سهم الشرکه (سهام) در شرکت با مسئولیت محدود در همدان علی القاعده سرمایه شرکت باید با رویه شرکت، موضوع فعالیت و حجم فعالیت شرکت مطابقت داشته باشد و به گونه ای تعیین شود که قادر به اجرای موضوع شرکت و آغاز فعالیت باشد لیکن قانون خاصی در این زمینه تعیین نشده و در …

سرمایه و سهم الشرکه (سهام) در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »