تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود

تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود در همدان امکان پذیر است. نکات ارائه شده در قسمت تعیین نام برای تغییر نام شرکت نیز صادق و لازم الرعایه می باشد. جهت تغییر نام طی یک صورتجلسه مجمع عمومیبا رعایت موارد ذکر شده پنج نام پیشنهادی به ترتیب اولویت به اداره ثبت شرکت ها اعلام می …

تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »