بازرس در شرکت مسئولیت محدود

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود در همدان آیا انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود الزامی است؟ آیا میتوان برای شرکت با مسئولیت محدود بازرس انتخاب کرد؟ انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. کارکنان دولت، هر یک از شرکا و یا افراد ثالث می توانند به عنوان بازرس شرکت معرفی شوند. …

بازرس در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »

حدود وظایف و اختیارات بازرس در شرکت با مسئولیت محدود

حدود وظایف و اختیارات بازرس در شرکت با مسئولیت محدود در همدان     گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در …

حدود وظایف و اختیارات بازرس در شرکت با مسئولیت محدود ادامه »