نشانی محل فعالیت شرکت مسئولیت محدود

نشانی محل فعالیت شرکت مسئولیت محدود در همدان برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به آدرس و کد پستی محل فعالیت شرکت نیاز است ولو این نشانی مربوط به واحد مسکونی باشد. در مرحله ثبت شرکت نیازی به ارائه سند ملک یا اجاره نامه نیست لیکن تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی برای شرکت …

نشانی محل فعالیت شرکت مسئولیت محدود ادامه »