نشانی محل فعالیت شرکت مسئولیت محدود

نشانی محل فعالیت شرکت مسئولیت محدود در همدان

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به آدرس و کد پستی محل فعالیت شرکت نیاز است ولو این نشانی مربوط به واحد مسکونی باشد. در مرحله ثبت شرکت نیازی به ارائه سند ملک یا اجاره نامه نیست لیکن تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی برای شرکت های با مسئولیت محدود الزامی است و برای این منظور ارائه سند شش دانگ به نام شرکت یا یکی از شرکا یا اجاره نامه رسمی باکد رهگیری یا اجاره نامه ای که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد الزامی است. الزام خاصی در خصوص کاربری محل فعالیت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها در نظر گرفته نشده است و هر محلی فارغ از کاربری آن قابلیت معرفی جهت محل فعالیت شرکت را داراست. لیکن باید توجه داشت جهت اخذ کارت بازرگانی کاربری محل فعالیت شرکت صرفا باید اداری یا تجاری باشد. همچنین در برخی شهرها و مناطق مختلف مالیاتی، اخذ کد اقتصادی برای شرکتی که کاربری محل فعالیت مسکونی قید شده باشد امکانپذیر نمی باشد.

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران آماده ارائه راهنمایی بیشتر در خصوص انتخاب محل فعالیت شرکت در همدان با توجه به نیاز و اهداف متقاضیان می باشد.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان