مجمع عمومی عادی در شرکت های با مسئولیت محدود

مجمع عمومی عادی در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان
تفاوت مجمع عمومی عادی با مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود در همدان
وظایف مجمع عمومی عادی در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان

مجمع عمومی عادی شرکت در چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل می گردد ولی ممکن است بنا به ضرورت پس از انقضای این مدت به طور فوق العاده برگزار گردد.
(تفاوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: در صورتی که مجمع عمومی عادی از اول فروردین تا پایان تیر ماه برگزار گردد مجمع عمومی عادی و در صورتی که از ابتدای مرداد تا پایان اسفند برگزار گردد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خواهد بود.)
وظایف مجمع عمومی عادی – تصمیم گیری در خصوص موارد زیر در مجامع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده انجام می گیرد:
تشکیل و معرفی هیات نظار
انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس (بازرسان)
استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی
تصویب صورت تراز و حساب سود و زیان شرکت
تصویب سود قابل تقسیم
تعیین خط مشی شرکت
در صورتی که شرکا تصمیم به تعیین روزنامه کثیرالانتشار بگیرند و یا سایر مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد در مجمع عمومی عادی طرح و اتخاذ تصمیم می گردد.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان