مدارک لازم جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در همدان

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در همدان شرکت با مسئولیت محدود با شراکت حداقل دو نفر تشکیل می گردد . ارائه کپی کارت ملی همه شرکا الزامی است. شماره تلفن همراه که در سامانه مخابرات بنام شرکا و اعضای هیئت مدیره ثبت شده باشد. لازم به ذکر است اعضای هیات مدیره در …

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در همدان ادامه »