تغییر موضوع فعالیت در شرکت های با مسئولیت محدود

تغییر موضوع فعالیت در شرکت های با مسئولیت محدود در همدان به سادگی قابل انجام بوده طی یک صورتجلسه مجمع عمومی صورت می پذیرد. جهت تغییر موضوع یا الحاق موضوع جدید به فعالیت های شرکت، لیست موضوعات مورد نظر را به کارشناس گروه ثبتی-حقوقی شرکتیاران اعلام فرمایید تا مراتب در اسرغ وقت و با دقت بالا و کمترین هزینه انجام گردد.

رعایت موارد مذکور در مقاله موضوع شرکت با مسئولیت محدود جهت تغییر موضوع یا الحاق به موضوع لازم الرعایه است و موضوعاتی که نیازمند به ارائه مجوز می باشند در این مرحله نیز با ارائه اصل مجوز قابل تغییر یا الحاق می باشد.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان