پلمب دفاتر قانونی برای شرکت با مسئولیت محدود

پلمب دفاتر قانونی برای شرکت با مسئولیت محدود در همدان
موعد تهیه و پلمپ دفاتر برای شرکت با مسئولیت محدود در همدان
جریمه مالیاتی عدم پلمب دفاتر برای شرکت با مسئولیت محدود در همدان

اولین قدم برای اینکه شرکت نشان بدهد در امر مالیات شفاف است،ارائه دفاتر پلمب شده می باشد بهمین دلیل اگر دفاتر را ارئه نکند و یا ایراد و نقصی در آنها داشته باشد از طرف امور مالیاتی جریمه می شود.
اشخاص حقیقی و حقوقی باید سال مالی ،ماه ملی وروزمالی را مشخص کنند و یک آدرس دقیق جهت دریافت دفتر درسامانه وارد کنند.

دفترهایی که در دسترس هست و شرکتها از آن به عنوان دفاتر مالیاتی استفاده میکنند شامل دفتر روزنامه و کل به تعداد صفحات پنجاه برگ،صدبرگ و دویست برگ می باشد

پس از تکمیل اطلاعات در سامانه و اخذ پذیرش نهایی از رسید پذیرش نهایی و اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری پرینت گرفته می شود.

پس از پست و تایید ثبت دفاتر توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها می توانید از طریق پیگیری درخواست هزینه های لازم را بصورت اینترنتی پرداخت نمایید.

برخی از قواعد پرکردن دفاتر پلمب عبارتنداز:

کلیه معاملات و صادرات و واردات دردفاتر مذکور باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص نوشته شود معمولا برای آنکه دفاتر روزنامه و کل خط خوردگی پیدا نکند از درستی مبالغ و اطلاعات اطمینان حاصل شد وارد دفاتر اصلی کنید

دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار میبرند درصورتیکه مطابق مقررات این قانون تنظیم شود بین تجار در امور تجاری سندیت خواهد داشت درغیراین صورت علیه صاحب آن معتبر است (قانون تجارت ماده 14)بتنابراین دقت لازم را برای تحریر پلمب دفاتری به خرج دهید.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان