تغییر شرکت مسئولیت محدود به سایر انواع شرکت

آیا میتوان نوع شرکت را بعد از تاسیس تغییر داد؟
تغییر شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص در همدان

تغییر شرکت با مسئولیت محدود به سایر انواع شرکت در همدان

دستورالعمل تغییر نوع شرکت ها به یکدیگر در همدان

تغییر شرکت های با مسئولیت محدود به سایر انواع شرکت ها (مانند سهامی، تضامنی، تعاونی و ….) بر اساس مصوبه هیات وزیران امکان پذیر می باشد لیکن با توجه به شرایطی در نظر گرفته شده در دستور العمل ابلاغی به اداره ثبت شرکت ها تغییر انواع شرکت به یکدیگر صرفا در شرایط خاص پیشنهاد می گردد.

برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سایر انواع شرکت باید حداقل 2 سال از تاسیس شرکت گذشته باشد، صورت های مالی شرکت به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد و کلیه دارایی های شرکت توسط کارشناس رسمی دادگستری براورد گردد.

جهت اطلاعات بیشتر و اقدام در این خصوص با کارشناسان گروه ثبتی – حقوقی شرکتیارات تماس حاصل فرمایید.

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان