حد نصاب و رسمیت جلسه هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

حد نصاب و رسمیت جلسه هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در همدان

در شرکت با مسئولیت محدود صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده را اساسنامه مشخص میکند که در اکثر مواقع باحضور سه چهارم اعضا جلسه تشکیل شده و رسمیت می یابد

اگر اساسنامه شرکت درمورد حدنصاب اعضا اشاره ای نکرده باشد طبق ماده106قانون تجارت تصمیمات راجع به امور شرکت با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. اگر این اکثریت در دفعه اول حاصل نشد تصمیمات به اکثریت عددی در دفعه دوم حاصل می شود حتی اگر اکثریت سرمایه ای وجود نداشته باشد یا حتی اگر اکثریت لااقل نصف سرمایه را نیز دارا نباشند

 

گروه ثبتی – حقوقی شرکتیاران، گسترده ترین خدمات ثبتی و حقوقی در استان همدان
ثبت شرکت در همدان ، ثبت موسسه در همدان ، ثبت برند در همدان ، ثبت شرکت با مسئولت محدود در همدان ، ثبت شرکت تعاونی در همدان ، ثبت شرکت سهامی خاص در همدان، ثبت شرکت تضامنی در همدان ، ثبت سمن در همدان ، پلمب دفاتر در همدان